Komornik sądowy – dostęp do CEPiK

Komornik sądowy

Komornik sądowy – jakie posiada dostępy?

Komornik sądowy to osoba, która jest powołana przy sądzie rejonowym i w największym skrócie wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym. W ramach pełnionej służby organizuje on indywidualną kancelarię komorniczą w rewirze, w którym został powołany. Dla przykładu komornik sądowy Mielec działa przy Sądzie Rejonowym w Mielcu. W zakresie powierzonych zadań i czynności kancelaria komornicza posiada dostępy do wielu różnych systemów. Między innymi są to: KIR Ognivo, EPU, PUE, CEIDG, ePUAP, jak również CEPiK. Dzięki właśnie nowoczesnym oprogramowaniom komornik może w dowolnym miejscu posiadać  szybki wgląd do wielu danych istotnych dla prowadzenia egzekucji komorniczej. Pamiętajmy, że samochód, jak i każdy inny pojazd, czy nawet maszyny rolnicze stanowią tak zwaną ruchomość. I takową komornik może zająć, a nawet zlicytować na poczet należności zasądzonego długu na rzecz wierzyciela.

 

Dostęp komornika sądowego do CEPiK

CEPiK czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest to system teleinformatyczny, który obejmuje centralną bazę danych o drogowych pojazdach mechanicznych, ale również ich właścicielach i posiadaczach. W systemie tym widnieją również osoby, które posiadają wymagane uprawnienia do kierowania wyżej wymienionymi pojazdami i którym uprawnienia cofnięto. Z tego popularnego systemu informatycznego korzystają, czyli pobierają dane, między innymi: policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy Inspekcji Ochrony Środowiska, prokuratura, sądy i wspomniani oczywiście komornicy sądowi. Warto dodać, że od roku 2019 prawo dostępu do ewidencji posiada także każdy obywatel. Jeżeli oczywiście ma on profil zaufany i odpowiednie dane pojazdu.

 

Jakie informacje gromadzone są w systemie CEPiK?

W ewidencji pojazdów gromadzi się istotne informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz posiadaczach danych na przykład samochodów osobowych. Są to przede wszystkim:
– dane pojazdu marka, model oraz dane techniczne jak pojemność i moc silnika, liczba miejsc;
– dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu;
– informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, jak również badaniu technicznym i odnotowanym wówczas stanie licznika;
– a także dane o zdarzeniach takich, jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie i zbycie pojazdu.